spotkanie biznesowe

Misja i strategia

WIZJA

  • Osiągniemy wysoką pozycję na topie rynku w obsłudze produktów Agro na Morzu Bałtyckim i Morzu Adriatyckim oraz zwiększymy do 50% nasze udziały w rynku przeładunków agro w polskich portach morskich.

  • Podwoimy przeładunki w porcie Gdynia oraz Gdańsk

  • Będziemy sukcesywnie rozwijać wszystkie terminale portowe będące pod naszym zarządem.

  • Zwiększymy potencjał naszego transportu śródlądowego i kolejowego poprzez zmianę profilu świadczonych usług.

  • Wejdziemy do pierwszej 50 największych spedytorów w Polsce oraz zdobędziemy 1,25% udziałów w rynku kontenerowej spedycji morskiej.

  • Uzyskamy status czołowego lokalnego operatora kolejowo-logistycznego w Europie Środkowej dzięki wzrostowi nakładu na inwestycje i budowaniu aliansów strategicznych.

spotkanie biznesowe